УСЛУГИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ | Den Braven

Към по-добри резултати чрез знание

Center of Excellence

Като вдъхновени специалисти в нашата област, ние много активно обменяме знания и опит. Предлагаме много продукти с най-разнообразни приложения. Тъй като вярваме, че подборът и използването на подходящите продукти е решаващ за крайния резултат, ние постоянно полагаме големи усилия да обучим нашите клиенти и крайни потребители как да изберат най-доброто за тях. В наскоро открития наш „Център за продуктови иновации“ работи всеотдаен екип от най-добрите експерти, готови да обучат всеки служител и клиент. Освен това, ние провеждаме лабораторни тестове, както на нашите продукти, така и на тези на конкуренцията, за да определим дали те отговарят на нуждите и очакванията.

Сигурност и Безопасност

quality control

По отношение на сигурност на доставките, ние сме сред най-силните и надеждни партньори на пазара. В условията на все по-нарастваща конкуренция, нашите клиенти искат да получат точния продукт навреме, във възможно най-кратки срокове. Ние работим активно с нашите доставчици на суровини, материали и логистични услуги с цел подобряване обслужването на нашите клиенти, отговарящо на световно ниво. В случай на бедствия или непредвидени обстоятелства, осъществяването на доставките е осигурео чрез мрежата ни от 8 пункта за доставка.

Иновации

innovation

Ние непрестанно влагаме усилия за разработване на нови и усъвършенстване на съществуващите продукти, чрез активната работа на екипа, ангажиран с научноразвойната дейност. Специалистите ни са в непрекъснат контакт с крайните клиенти, със стратегическите партньори, на строителните площадки, където получават директна обратна информация за нуждите на практиката и съответно разработват нови решения. Наред с това, нашите маркентигови екипи са готови да споделят опита и знанията си и да предложат план за активно действие чрез различни съвместни промоции, стелажи, промоционални пакети, чрез изготвяне на стратегически концепции за ключови клиенти – от разработване на продукт до дизайнерски завършени етикети и рекламни материали.

Клиентите са нашите стратегически партньори

Strategic Partners

Разполагаме с всеотдаен ръководен екип, отговарящ за ключовите ни клиенти, който се отнася към тях като към стратегически партньори. Ние редовно посещаваме клиентите си, като сме готови винаги да им окажем подкрепа. Приоритетно следим за прилагане на ефикасна ценова политика, която изключва конфликт по веригата до клиента и която води до увеличение на продажбите.Търсим възможности за увеличаване на ефективността, като наблягаме на електронния обмен на данни и иницирането на стратегически дискусии как да се развива всяка продуктова категория.

Устойчивост

Sustainability

Да се прави бизнес с Ден Бравен означава сигурност и съответствие с действащото законодателство; съответствие с изискванията на органите, регулиращи и наблюдаващи опазването на околната среда, социалното, здравно управление и изискванията за безопасност. Нашите екипи, работещи в Научно-развойните отдели, непрекъснато следят за промените на пазара и тенденциите на изискванията му. Всичко това помага за поддържане на оптимална структура на портфолиото ни от продукти, както и привеждането му в съответствие с изискванията за CE маркировка, сертифициране, етикетиране и опаковане. Подлежим и на редовен одит за тестване на реалните резултати и доколко те съответстват на амбициозните ни програми за управление на околната среда и социалната насоченост. В резултат на всички тези усилия, успяваме да получим сертификатите си по ISO.

Разнообразие от продукти

Product Range

Ние сме едни от малкото производители на пазара, които могат да поддържат такова голямо разнообразие от продукти на толкова високо ниво. Чрез перфектната ни интернет мрежа от автоматизирани производствени звена, ние сме в състояние да обработим и произведем всяка поръчка, независимо от размера ѝ. Ние предлагаме най-пълното портфолио от изолатори, полиуретанови пени, аерозоли и лепила, пригодни за специфични области на приложение. Наред с продуктите от нашите брандове, ние можем да предложим цялостно решение за изработване на продукти под частен етикет, включително дизайна и предпечатната подготовка на етикета.