Продукти | Den Braven

Полиуретанови пени

Полиуретанът е един от най-универсалните познати изолационни материали. Полиуретановата пяна (ПУ-пяна) има много приложения – за запълване на фуги,...

Прочетете повече
Филтър

Търговска марка
Технологии
Сегмент
6 намерени продукти

Гъвкава висококачествена изолационна полиуретанова пяна

Flex-Foam B2

Гъвкава висококачествена изолационна полиуретанова пяна

Flex-Foam B3

Ръчна полиуретанова пяна

PU Foam B3

Професионална полиуретанова пистолетна пяна

PU Gunfoam

Силен чистител на ПУ-пяна

Universal PU-Cleaner

Професионална зимна полиуретанова пистолетна пяна

NBS Gunfoam Winter

Полиуретанови пени

Полиуретанът е един от най-универсалните познати изолационни материали. Полиуретановата пяна (ПУ-пяна) има много приложения – за запълване на фуги, празнини, термоизолация, звукоизолация, лепене и пасивна противопожарна защита. Не можем да си представим днес строителния сектор без този изолационен материал. Полиуретановата пяна се предлага в няколко варианта, включително флакони с едно- или двукомпонентна пяна. Освен това, пяната може да се нанася ръчно (с адаптер) или с пистолет. В зависимост от вида, пяната се разширява до 30 пъти от първоначалния си обем след нанасяне и се втвърдява при взаимодействие с влагата във въздуха.

Ден Бравен е официален член на FEICA и като производител на OCF (Еднокомпонентна пяна), е задължен да тества продуктите в съответствие с процедурите за тестване на FEICA. Тези стандартни методи за изпитване гарантират състава и сравнимостта на ПУ-пяната на пазара. FEICA е разработила 19 стандартни методи за тестване, по които членовете на FEICA трябва да тестват и съобщават резултатите в техническите информационни листи.

a. Декларация за намерение от производителя: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf/ocf-declaration-of-intent
b. Вижте и прочетете всички 19 стандартни методи за тестване: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf

Запълване на фуги и кухини
Полиуретановата пяна може да се използва много добре за запълване на пукнатини и кухини в строителните конструкции и пространствата между стени, рамки и врати. За тези приложения Ден Бравен предлага стандартни и първокласни пени, като High Yield (Maxi-Foam) или традиционни пени с удобни за употреба пистолети за нанасяне.

Термоизолация и „Пасивни сгради“
Изолация на прозоречни рамки или строителни конструкции, като стени и покривни елементи, и херметизация, са друго важно приложение на полиуретановата пяна. Устойчивите решения за херметичност/уплътнение на сградата премахват нежеланите въздушни движения. Ден Бравен доставя уникални пени с много висока изолационна стойност и много ниска въздухопропускливост, които напълно отговарят на стандарта. Добър пример е Zwaluw Green-Foam, която съчетава специфичните желани свойства на херметичната сграда в продукт без никакво съдържание на MDI.

Звукоизолация
Чрез използването на полиуретанови пени при запълването на фуги и други отвори в строителните конструкции, може да се постигне много силно редуциране на шума. Известно е, че полиуретановата пяна заглушава много ефективно средните честоти, каквито са основно говорът и силната музика. По-голямата част от полиуретановите пени на Ден Бравен притежават всички необходими качества, за да бъдат много ефективна звукова бариера срещу проникването на шум.

Залепване
Ден Бравен произвежда широка гама от уникални еднокомпонентни и двукомпонентни висококачествени пени, на основата на полиуретан, за залепване и свързване на различни материали. Екологичността, пестенето на време, чистото нанасяне, ниската себестойност и лесната работа са ключовите аспекти, които формират основата за развитието на тези продукти.

Противопожарна защита
Ден Бравен осигурява висококачествени пени за запълване вертикални и хоризонтални линейни фуги в пожарозастрашени помещения. Тези пени могат да се използват и като изолационна бариера, за да направят повърхностите пожароустойчиви и да предотвратят проникването през тях на дим, топлина и огън. Това подобрява пожароустойчивостта на сградите, позволява на хората да бъдат евакуирани в безопасна среда и дава на аварийните служби време за изпълнение на работата им. Пожароустойчивите полиуретанови пени на Ден Бравен се изпитват и одобряват съгласно директивите на EN 1366, част 4 за линейни фуги.