Продукти | Den Braven

Лепила

Обща информация За съединяване на материалите основно се използват два метода. Единият представлява механично фиксиране чрез елементи, като винтове...

Прочетете повече
Филтър

Търговска марка
Технологии
Сегмент
7 намерени продукти

Висококачествено готово за използване лепило за камък

PU Stone Adhesive

Професионална B3 пяна/лепило за външни изолационни фасадни системи

Thermo Adhesive

Универсален изолатор без пълнители

Elast-O-Rub

SBR строително лепило

Mirrorfix-SBR

Универсално бързодействащо лепило

Montagefix-N

Бързодействащо супер лепило

Super Adhesive

Дисперсионно лепило за дърво

Woodfix D3

Лепила

Обща информация
За съединяване на материалите основно се използват два метода. Единият представлява механично фиксиране чрез елементи, като винтове или нитове. Вторият метод е чрез използването на лепила. При лепенето отново могат да бъдат разграничени два различни типа свързваща технология. В практиката може да се избира между твърдо и не-гъвкаво лепило и меко лепило от по-гъвкав тип. През последните години меките по-гъвкави лепила търпят огромно развитие. Не само се увеличава обема на тяхната консумация, но нараства и разнообразието от възможности за тяхното приложение.

Гъвкавото свързване срещу механичното фиксиране
Първият въпрос, който можем да си зададем сами, е: защо трябва да изберем гъвкаво свързване вместо механично фиксиране. Отговорите са многобройни:
• Предотвратяване на корозия
• Предпазване от прах
• Предотвратяване на повреди
• Предотвратяване на разпространение на шум
• Предотвратяване на преминаване на звукови вибрации
• Поема разлики в температурното разширение на залепените повърхности
• Възможност за лесно ремонтиране
• Намаляване на себестойността

От гореизброеното е очевидно, че в много "фиксиращи" приложения гъвкавите лепила са за предпочитане и са по-добри от механичните фиксирания. Разбира се, лепилата могат да имат някои недостатъци в сравнение с механичните фиксиращи елементи. Ден Бравен няма да препоръча лепило, ако повърхностите не са достатъчно почистени и/или сухи. Изборът да използвате гъвкаво лепило винаги претегля плюсовете и минусите.

Характеристики на гъвкавите лепила
Ден Бравен ще препоръча най-често срещаните характерни особености на гъвкавите лепила, за да ви подкрепи при избора на конкретни продукти и/или приложения. На своя уебсайт Ден Бравен предлага използването на уникална система за откриване на най-подходящия продукт за вашето приложение. Моля, следвайте: https://www.denbraven.com/en/products/core4you/
Намерете своя продукт, за да намерите най-доброто решение:
• 1 компонент
• Втвърдяване под въздействие на влага
• Образуване на втвърден повърхностен слой между 5 и 15 минути
• Скоростта на втвърдяване варира от 1 до 5 мм за 24 часа
• Гъвкавост
• Широка гама на повърхности за залепяне

Основни технологии
От дълго време гъвкавите лепила се произвеждат на полиуретанова основа. Въпреки това, през последните години хибридните лепила придобиват все повече и повече приложения. Те представляват основно две различни технологии - хибриди на основата на силил-уретан и хибриди на основата на силил-полиетер. Тези две технологии са близки и са лесно разпознаваеми, тъй като се пълнят в стандартните конвенционални пластмасови картриджи, а не в алуминиеви такива, както полиуретановите лепила. Освен това хибридите в сравнение с полиуретаните са:
• Много по-екологични
• Имат по-добра еластичност и издръжливост
• Имат по-добра устойчивост на УВ-лъчи
• Не образуват мехурчета поради липсата на изоцианати в състава си
• Безопасни са (за тях не се изисква поставяне на фрази за безопасност на етикетите)

Как се нанасят лепилата
Ден Браван винаги препоръчва да се направи тест преди реалното приложение. Винаги почиствайте грижливо повърхностите на свързване и се уверете, че повърхността е суха и добре обезмаслена. Шкуренето на повърхността обикновено не се препоръчва от Ден Бравен, тъй като лепилото в много случаи е доста гъсто (тиксотропно), за да запълни възможните грапавини в повърхността.

Лепилото се нанася на ивици с диаметър 8 мм. Ако облицованата площ е по-голяма, ще ви трябват повече ивици с разстояние между тях от 10 до 40 см. На местата, където е вероятно да се получи разлика в деформацията поради линейно движение в съседните повърхности, се препоръчва крайната дебелина на лепилото да бъде около 3 мм, като се използва двойнолепяща лента с дебелина 3 мм.

След като лепилото е нанесено, вторият материал/повърхност може да бъде поставен на място. Не е необходимо да се изчаква, каквито са изискванията за някои лепила. Втората повърхност се поставя директно, за да се избегне образуването на повърхностно втвърдяване на вече нанесеното гъвкаво лепило. Ако втората повърхност е поставена, не натискайте силно. Материалите все още могат да се наместват за да бъдат поставени в правилната позиция. След постигане на точното позициониране, натиснете силно, за да се осигури пълно сцепление между двете повърхности.

Поради химическия процес на втвърдяване под въздействието на влагата, общото време на втвърдяване може да продължи по-дълго. Влагата от въздуха ще започне реакцията на втвърдяване. Този процес е относително бавен. Гъвкавото лепило ще се втвърди с няколко милиметра за 24 часа. Ако лепилото е по-изолирано от въздушната влага, скоростта на втвърдяване ще се забави. По тази причина е много важно лепилото да се нанася на ивици, за да се осигури въздушна циркулация между тях, а не да е нанесено по цялата повърхност.