Продукти | Den Braven

Пасивни сгради

Теминът "пасивна сграда" се отнася за строгия и доброволен стандарт за енергийна ефективност в една сграда за намаляване на нейния екологичен...

Прочетете повече
Филтър

Търговска марка
Технологии
Сегмент
3 намерени продукти

Гъвкава висококачествена изолационна полиуретанова пяна

Flex-Foam B2

Гъвкава висококачествена изолационна полиуретанова пяна

Flex-Foam B3

Универсално лепило на дисперсионна основа

Montagefix-W

Пасивни сгради

Теминът "пасивна сграда" се отнася за строгия и доброволен стандарт за енергийна ефективност в една сграда за намаляване на нейния екологичен отпечатък. Адаптирането на Стандартите за пасивни къщи води до сгради, които изискват малко или дори никаква енергия за охлаждане и отопление на вътрешността на сградата. Терминът "пасивна сграда" се появява в Германия и първите квартали с пасивни сгради са построени в Дармщадт, Германия през 1990 г. Подобен стандарт, MINERGIE-P, се използва в Швейцария. Ден Бравен е също така член на швейцарската платформа MINERGIE-P и нашите продукти изпълняват изискванията на този стандарт.

Стандарти за пасивни сгради
Пасивното проектиране не е приложение или допълнение към архитектурното проектиране, а процес на проектиране, който е интегриран с архитектурното проектиране. Въпреки че се прилага предимно за нови сгради, той се използва и за саниране. Стандартът за пасивни сгради изисква сградата да изпълнява следните изисквания:
1. От сградата не трябва да излиза въздух, който е повече от 0,6 пъти обема ка къщата на час (n50 ≤ 0.6 / hour) при 50 Pa (N/m²), тествано с уред за проверка на херметичност;
2. Общото потребление на първична енергия (енергия от източник за електричество и др.) (първична енергия за отопление, топла вода и електричество) не трябва да надвишава 120 kWh/m² годишно;
3. Сградата трябва да се проектира с годишен отоплителен и охладителен товар, изчислен съгласно Пакета за планиране на пасивни сгради от не повече от 15 kWh/m² годишно за отопление и 15 kWh/m² годишно за охлаждане ИЛИ да се проектира с пиков отоплителен товар от 10W/m²;
4. Пасивно соларно проектиране
5. Правилно използване на ландшафт;
6. Суперизолация;
7. Усъвършенствана технология за прозорци;
8. Вентилация;
9. Отопление на помещенията;
10. Осветителни и електрически уреди.

Ценното предложение на Ден Бравен за „пасивни сгради“
Ако погледнем върху първия аспект на стандарта за пасивни сгради, Ден Бравен може да обясни всичко по тази тема. Ден Бравен може да предложи пълно портфолио от продукти, за да намали загубата на въздух във вашата сграда. Тези продукти са тествани и сертифицирани, съгласно изискванията за загуба на въздух на стандартите за пасивни сгради. Когато тези продукти се приложат правилно, те допринасят за увеличението на изолационната стойност, намаляване на шума и недопускане на влага. Продуктите на Ден Бравен в това портфолио допринасят за 90% икономии на енергийните разходи за охлаждане или отопление на интериора на сградата.
Всички тези продукти имат за цел да допринесат за устойчиви сгради, икономии на енергийно потребление, икономии на пари и защита на околната среда.

Ден Бравен може да представи концепцията и да демонстрира продуктите. Това правим в нашия Център за Продуктови Иновации. Част от презентацията е самата сграда. Центърът за Продуктови Иновации е сграда, която изпълнява всички изисквания на стандарта за пасивни сгради и дори покрива своите собствени енергийни нужди. Центърът за продуктови иновации се нуждае от толкова малко енергия, че свръхпроизводството на енергия се прехвърля към паркинга на сградата на централата на Ден Бравен, където има станция за зареждане на хибридни и електрически автомобили.