Продукти | Den Braven

Пасивна пожарозащита

Въведение от Ден Бравен в пасивната пожарозащита По същество има два типа пожарозащита - активна и пасивна. Активната пожарозащита се отнася до...

Прочетете повече
0 намерени продукти

Пасивна пожарозащита

Въведение от Ден Бравен в пасивната пожарозащита
По същество има два типа пожарозащита - активна и пасивна. Активната пожарозащита се отнася до системи, активирани механично или електронно в случай на пожар, докато пасивната пожарозащита се отнася до защита на конструкцията на сградата срещу срутване и предотвратяване разпространението на пожара в други части на сградата.

Активна пожарозащита (AFP)
Активната пожарозащита (AFP) е неразделна част от всяка стратегия за пожарозащита, характеризираща се с позиции и/или системи, изискващи определена степен на движение и отговор, за да сработят, за разлика от пасивната пожарозащита (PFP), като:
• Пожарна сигнализация
• Системи за отвеждане на дим и топлина
• Гасене на пожар
• Спринклерни системи

Пасивна пожарозащита (PFP)
Пасивната пожарозащита е неразделен елемент от конструкционната пожарозащита и пожарна безопасност в сградите. Пасивната пожарозащита има за цел да ограничи пожарите или да намали тяхното разпространение чрез пожароустойчиви стени, подове и врати, както и защита на критични конструкции, като товароносещи колони и греди, от преждевременно срутване по време на пожар.

Наличието на по-малки пожарни отсеци, които могат да включват едно или повече помещения или подове, предотвратява или намалява разпространяването на пожара от мястото на възникването му към други места в сградата. Това ограничава щетите по сградите и осигурява на хората в тях повече време да се евакуират или да стигнат до безопасна зона.

Целта на системите за пасивна пожарозащита е да гарантира, че пожарът се ограничава до определен пожарен отсек, както и да гарантира, че товароносещият капацитет на изложените на огън конструкции не достига критично ниво. За да се постигне това, се използват различни материали за проектирането и конструирането на системи.

Zwaluw FireProtect® подобрява пожарната безопасност на сградите

Zwaluw FireProtect® е пълна, изцяло сертифицирана и одобрена гама от пасивни продукти за пожарозащита, използвани в компенсационните и съединителни фуги, отвори и прониквания между пожарните отсеци.

Продуктите за пасивна пожарозащита, които са включени в конструкцията на една сграда, имат основна функция да понижават разпространението на пламъци, топлина и дим и по този начин подобряват пожарната безопасност.
• Пасивната пожарозащита спасява живот.
• Пасивната пожарозащита намалява материалните щети.
• Пасивната пожарозащита минимизира бизнес загубите.
• Пасивната пожарозащита защитава строителната конструкция.

Под регистрираната марка Zwaluw FireProtect® Ден Бравен разработва пълна гама от продукти за пасивна пожарозащита. Всички продукти и приложения са изцяло тествани и сертифицирани съгласно последните европейски стандарти NEN EN 1366-3 (Запълващи уплътнения) и NEN 1366-4 (Уплътнения за линейни фуги).