Продукти | Den Braven

ОВК

Терминът ОВК означава отопление, вентилация и климатизация Не е изненадващо, че с продължаващото увеличаване на регулациите, енергийноефективните...

Прочетете повече
2 намерени продукти

Висококачествен универсален хибриден уплътнител и лепило

Hybrifix

Отлично оригинално лепило с изключително здраво първоначално прилепване

Mamut Glue

ОВК

Терминът ОВК означава отопление, вентилация и климатизация Не е изненадващо, че с продължаващото увеличаване на регулациите, енергийноефективните системи за отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради ще стават все по-широко застъпени. Заедно с тези системи, се разполагат все повече и повече тръби, които да направят вътрешната атмосфера на сградата възможно най-комфортна.

Докато по-старите сгради се базираха на четири различни начини за вентилация - механично подаване на свеж въздух и механично отвеждане, механично подаване на свеж въздух и естествено отвеждане, естествено подаване на свеж въздух и естествено отвеждане и естествено подаване на свеж въздух и механично отвеждане - новите сгради и енергийни регулации изискват по-обширни системи за въздухообработка, които третират въздуха отвън за отопление/охлаждане и за овлажняване/обезвлажняване.

За (в пасивни сгради) уплътняване и съединяване на тези инсталации и тръбопроводи, продуктите трябва да са хигиенични и безопасни, за да се гарантира здравословен климат вътре в сградата. Уплътненията и лепилата за този пазарен сегмент трябва да са без разтворители и без силикони. Ден Бравен предлага продуктова гама. която е специално разработена за тези типове приложения и е тествана, съгласно хигиенните регулации за този пазар.